Fråga 2015/16:1001 Svensk förmåga till luftburen sjömålsbekämpning

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Robotsystem 15 har under lång tid varit ryggraden i Sveriges förmåga till bekämpning av sjömål. En förmåga som med hänsyn till våra geografiska förutsättningar måste betecknas som helt avgörande.

Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att Sverige över tid ska vidmakthålla förmågan till bekämpning av mål till sjöss med luftburen robot?