Interpellation 2015/16:774 Bristen på studentbostäder

av Ola Johansson (C)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I skrivande stund börjar höstterminen för mängder av nya, nyfikna och drivna studenter – studenter som vill bli bildade och attraktiva på arbetsmarknaden men också njuta av studentåren. Just vid terminsstart märks också behovet av studentbostäder särskilt tydligt. Glädjen över att ha blivit antagen på ett lärosäte byts snabbt ut mot oro över att inte hitta ett boende i tid.

I de större städerna är bostadsbristen särskilt påtaglig, och detta riskerar att få långtgående konsekvenser för tillväxten i hela landet – för utbildning, för konkurrens mellan olika lärosäten och för att locka fler utländska studenter till de svenska skolorna. Sverige behöver studenter, och studenter behöver bostäder.

Centerpartiet har tillsammans med allianspartierna fått majoritet för tillkänna­givanden till regeringen om bland annat justeringar av bullernivåerna, anpassningar av tillgänglighetskraven och andra lättnader i de krav som gäller för studentbostäder. Med den bostadsbrist vi i dag ser behöver vi förenklade regler för att kunna tillgodose den efterfrågan som finns bland studenter på bostäder under studietiden.

Jag vill därför fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

När kommer statsrådet och regeringen att ta dessa tillkännagivanden i beaktande och följa upp dem?

Genom vilka regelförenklingar och incitament kommer statsrådet och regeringen att se till att fler studentbostäder byggs?