Interpellation 2015/16:767 Ett styr- och reglertekniskt forskningscentrum i Säffle

av Daniel Bäckström (C)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

CCI är ett av Säffles största företag och utvecklar, tillverkar och marknadsför kundanpassade ångkonditionerings- och högtrycksvattenventiler samt hydrauliska ställdonssystem för krävande applikationer till kraft- och processindustrin.

Tisdagen den 16 augusti 2016 presenterade CCI ett förslag som innebär att produktionen i Säffle läggs ned och flyttas till Brno i Tjeckien. 190 anställda berörs när tillverkningen i Säffle stängs och konstruktion och administration flyttas till Karlstad.

Motiveringen är prispress och att minska kostnaderna. Den globala efterfrågan är dock god, och verksamheten bedrivs med bra marginaler.

Långsiktig kompetensförsörjning nämns som ytterligare skäl till att flytta verksamheten. Tillgången till ingenjörer och forskningsmiljöer är central, och en satsning på ett styr- och reglertekniskt centrum i Säffle skulle stärka företags konkurrensfördelar i att vara kvar på orten. 

Beskedet innebär ännu ett hårt slag för Säffle, som förlorar ytterligare 190 arbetsplatser. Därutöver berörs flera underleverantörer, där en stor andel av jobben görs åt CCI.

Den lokala arbetsmarknaden är sedan flera år hårt prövad med hög arbetslöshet. Sommaren 2013 stängde ortens största företag, Volvo bussar, sin produktion i Säffle, och flera hundra anställda blev arbetslösa. Människor som länge stått utanför arbetsmarknaden får nu ännu svårare att nå egen försörjning, och utsattheten ökar.

Regeringens nya jobbagenda med ”investeringar för framtiden”, ”fler och växande företag” samt ”satsningar på kompetens och matchning” ska enligt regeringen bidra till att uppnå målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet.

Regeringen vill satsa på jobb i hela landet och på innovativa och växande företag samt göra insatser för ökad export.

En grundläggande förutsättning är att företag väljer att vara kvar i Sverige. Ett trovärdigt gott näringslivsklimat kräver långsiktiga spelregler som motiverar till utveckling, inte höjda skatter som gör det dyrare att bedriva verksamhet. 

Jag vill därför fråga närings- och innovationsministern:

 

Är ministern villig till att medverka till ett styr- och reglertekniskt forskningscentrum i Säffle?

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta som gör att företag väljer att etablera och utveckla sin verksamhet i orter som Säffle i stället för att lämna landet?

Avser ministern att besöka Säffle med anledning av den aviserade nedläggningen?