Interpellation 2015/16:763 Utvecklingen för företag inom ROT-sektorn

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringens uttryckliga ambition är att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Trots denna uttalade ambition har regeringen valt ett antal åtgärder som sannolikt minskar antalet nya jobb i stället för att öka antalet. Ett exempel på en sådan åtgärd är höjningen av arbetsgivaravgiften för unga, som regeringens eget expertorgan bedömer kommer att minska sysselsättningen bland unga med 6 000–10 000 personer.

Ett annat exempel är försämringen av ROT-avdraget. Regeringen minskade avdragsmöjligheterna från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent. Förändringarna genomfördes vid det senaste årsskiftet.

Skatteverket för statistik över köpen av ROT-tjänster. Vid en jämförelse visar det sig att antalet ROT-köpare minskat från 144 467 i juli 2015 till 109 291 i juli 2016. Det innebär  35 176 färre köpare av ROT-tjänster i juli 2016 än i juli 2015, vilket innebär att närmare var fjärde köpare har försvunnit.

Vi ser samma trend i antalet utförare. I juli 2015 summerade Skatteverket till 30 335 utförare. Motsvarande siffra för juli 2016 är 24 675. Netto har antalet utförare minskat med 5 660, vilket är en minskning med nära 20 procent.

Det har blivit dyrare för hushållen att köpa ROT-tjänster, vilket innebär en försämrad marknad för de företag som säljer ROT-tjänster. Regeringens försämringar av ROT-avdraget har slagit igenom tydligt i Skatteverkets statistik. Detta i ett läge när Sverige behöver fler jobb och goda förutsättningar för företagande.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är:

 

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att vända den vikande utveckling som Skatteverkets statistik visar?