Interpellation 2015/16:749 Det svenska kräftfisket

av Mats Green (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Onsdagen den 3 augusti 2016 införs ett nytt EU-direktiv för att stoppa invasiva arter som kan hota biologisk mångfald. Det innebär att det blir förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 invasiva arter – bland annat signalkräftan.

Effekterna och konsekvenserna av detta direktiv blir helt orimliga och kommer att slå hårt såväl mot den svenska kräftskivan som mot jobb och företag över hela Sverige - exempelvis har ett företag inom fisk- och skaldjursnäringen i Habo i min valkrets Jönköpings län som en följd av detta nödgats säga upp samtliga sina anställda.

När Naturvårdsverket nyligen presenterade det svenska genomförandet av direktivet stod det klart att en art som hamnat på EU:s dödslista, såsom signalkräftan, inte längre får säljas i Sverige. Dessutom klargjordes det att om signalkräftan etablerat sig i ett område ska åtgärder vidtas för att förhindra dess spridning – inplantering av nya signalkräftor där dessa redan finns blir alltså förbjudet. Naturvårdsverket säger att signalkräftor kommer att få fortsätta säljas under 2016, men därefter går de svenska signalkräftorna en oviss framtid till mötes.

Klart är dock att det inte kommer att vara möjligt att plantera in nya signalkräftor om dagens bestånd av någon anledning slås ut. Då flodkräftan i princip har slagits ut av kräftpesten är signalkräftan nödvändig om vi ska kunna ha något kräftfiske överhuvudtaget.

I värsta fall får vi förlita oss på djupfrysta importerade kräftor från Kina i framtiden – det är inte önskvärt, vare sig ur ett miljömässigt eller jobbmässigt perspektiv.

EU-kommissionens hantering av detta lämnar allt övrigt att önska, men det är också ett faktum att den svenska regeringen har varit både oengagerad och inaktiv vad gäller det kanske svenskaste som finns – kräftfisket och kräftskivan. Nu måste regeringen agera, företräda detta genuint svenska intresse och hjälpa till att rädda det framtida svenska kräftfisket. I synnerhet eftersom det i stort sett endast är Sverige som påverkas av detta direktiv.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht följande:

 

Hur avser statsrådet och regeringen agera för att rädda kräftskivan och det svenska kräftfisket, dess företag och arbetstillfällen?