Interpellation 2015/16:748 Blåljuspersonalens möjlighet att göra sitt jobb

av Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Helgen den 16 – 17 juli var en kaosets helg i Uppsalas stadsdel Gottsunda/Valsätra. Bilar sattes i brand, stenar kastades och utryckningar fördröjdes med upp emot 15 minuter pga. av upploppen. En människa omkom också i spåren av allt detta. Om det beror på en fördröjd utryckning eller inte går bara att spekulera i. Men bara det faktum att en utryckning där liv står på spel fördröjs med 15 minuter pga. att några individer anser sig ha rätten att kasta sten mot blåljuspersonal är allvarligt nog. Utryckningen skulle normalt ta 4-5 minuter enligt Anders Ahlström, chef för Uppsala Uppsalas brandförsvar. Nu tog den 20 minuter.

Blåljuspersonalen är, vilket jag också är övertygad om att inrikesministern håller med om, både en utsatt men också ytterst viktigt yrkesgrupp. Det handlar om samhällets grundläggande funktioner – vars skydd enligt min uppfattning behöver stärkas.

Upploppen i Uppsala utfördes av 30-40 personer. De allra flesta är under 18 år.  Under motionstiden 2014 lade Kristdemokraterna tillsammans med övriga alliansen en motion om att möjliggöra för domstolarna att utdöma ”helgavskiljning med fotboja”. Detta skulle möjliggöra att döma 15 – 18-åringar till fotboja helgtid. Skulle denna möjlighet kunna utnyttjas skulle givetvis också konsekvenserna bli kännbara om man bryter mot sin dom och avviker från hemmet.

Därför önskar jag att inrikesministern förtydligar dels hur han tänker göra för att förbättra skyddet för blåljuspersonalen, både för att förhindra att de skadas i sin yrkesutövning men också så att de kan utöva sitt yrke utan fördröjning.

Dels önskar jag att inrikesministern förtydligar var det tillkännagivande riksdagen givit regeringen om helgavskiljning med fotboja är i processen att bli lag.