Interpellation 2015/16:741 Näringslivets konkurrenskraft i Norrland

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Under riksmötet 2011/12 ställde statsrådet Ibrahim Baylan, då i egenskap av riksdagsledamot, en interpellation till den dåvarande näringsministern Annie Lööf. Statsrådet argumenterade för att näringslivet i Västerbotten behöver goda förutsättningar för att kunna behålla sin konkurrenskraft och öka sin export.

Statsrådet Ibrahim Baylan gjorde då en korrekt analys. Utan rätt förutsättningar kan inte näringslivet nå sin fulla potential. Statsrådet ingår dock i en regering vars statsminister talar om att det är de olika departementen och ministrarna som har till uppgift att skapa fler jobb. I egenskap av energiminister är statsrådet dessutom själv ansvarig för ett politikområde vars påverkan på Västerbottens konkurrenskraft inte nog kan understrykas. Utan billig och tillförlitlig energi finns det ingen framtid för den tunga industrin i norra Sverige.

Det är min förhoppning att statsrådet fortfarande kommer ihåg vad som stärker näringslivets konkurrenskraft och att politiker inte skapar nya jobb.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan: 

Vilka åtgärder inom energiområdet avser statsrådet att vidta för att förutsättningarna för en god ekonomisk utveckling ska vara fortsatt goda i norra Sverige?