Interpellation 2015/16:730 Kritik mot förslaget om ny sjukskatt

av Mats Persson (L)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Kostnaderna för sjukskrivningarna skenar. Fram till 2019 kommer kostnaderna att öka kraftigt. Det kommer att skapa stora hål i statsfinanserna och tränga undan viktiga och välbehövliga prioriteringar. Regeringen saknar en plan för att komma till rätta med problemet och minska de skenande kostnaderna. I stället genomförs reformer som ökar kostnaderna. Beslutet att avskaffa den bortre parentesen leder till ökade kostnader och döms ut av regeringens egna myndigheter.

Regeringen har nu insett vidden av problematiken och föreslagit att arbetsgivarna ska betala mer av sina medarbetares sjukfrånvaro. Förslaget innebär att företagen ska betala 25 procent av kostnaden för de som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar.

Det är ett märkligt förslag i ljuset av att Socialdemokraterna införde en liknande medfinansiering 2005 och att alla utvärderingar pekar på att reformen inte hade någon effekt på sjukskrivningarna. Den enda redovisade effekten var i stället att arbetsgivarna fick ökade kostnader och minskade möjligheter att växa.

Förslaget gör det svårare för dem med svag anknytning till arbetsmarknaden. Personer med en lång sjukdomshistoria bakom sig, eller personer med olika typer av funktionsnedsättningar, kommer inte att få jobb i samma utsträckning. Arbetsgivarna kommer helt enkelt inte våga anställa personer med en ohälsohistoria på grund av risken för stora framtida kostnader. Förslaget höjer de redan höga trösklarna in på arbetsmarknaden.

Förslaget om att öka arbetsgivarnas kostnader för sjukskrivningar går rakt emot vad Socialdemokraterna föreslog före valet 2014. Socialdemokraterna drev då på för att avskaffa den andra sjuklöneveckan för företagen. Partiledaren Stefan Löfven lovade minskade kostnader på 1,5 miljarder kronor och Tomas Eneroth, partiets nuvarande gruppledare i riksdagen, konstaterade följande: ”Det har inte visat sig vara någon viktig ekonomisk drivkraft att ha ett längre sjuklöneansvar för att göra insatser för arbetsmiljön.” Att nu efter valet byta fot är ett svek.

Kritiken har varit massiv mot förslaget. Remisstiden gick ut under vecka 23 och flera remissinstanser var kritiska; företagarorganisationer, handikappförbund, Försäkringskassan och till och med LO ställer sig tveksamma till förslaget.

Med anledning av den samlade kritiken från remissinstanserna vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern att dra tillbaka förslaget om ny sjukskatt med anledning av den massiva kritiken?