Interpellation 2015/16:723 700-megahertzbandet

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den 31 mars 2017 planeras det så kallade 700-megahertzbandet att frigöras för mobilt bredband. Detta är en förutsättning för att kunna förbättra mobiltäckningen och kapaciteten för mobil kommunikation i hela landet och i synnerhet på vår landsbygd. Nyttjandet av 700-megahertzbandet är en förutsättning för fortsatta möjligheter för människor att bo kvar, driva företag, delta i undervisning samt utöva kultur och sociala kontakter också i landsbygdsdelarna av vårt land.

Utbyggnaden av moderna mobilnät med bättre täckning och hög kapacitet – som ju 700-megahertzbandet innebär – på landsbygden är viktig mot bakgrund av en allt ökande efterfrågan på mer data och allt fler nya och moderna digitala tjänster. Bland annat går utvecklingen av till exempel digitala välfärdstjänster framåt hela tiden.

Med anledning av ovanstående är det av största vikt att den auktion av 700-megahertzbandet som statliga PTS enligt uppgift nu förbereder blir av som planerat vad avser såväl tidsplan som vilka delar av frekvensbandet som omfattas av auktionen. Att av någon för mig okänd anledning förskjuta tidsplanen eller att ytterligare undanta delar av 700-bandet från den planerade auktionen skulle kraftigt försena och försämra möjligheterna att ge hela landet tillgång till en bättre fungerande mobil kommunikation. Orsaken till att jag upptar statsrådets tid med denna interpellation är att jag med stor oro har noterat de krav som vissa myndigheter riktar mot regeringen vad avser att just undanta ytterligare delar av 700-bandet från auktionen.

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson blir:

 

Avser statsrådet att stå fast vid tidigare kommunicerad regeringslinje och därmed snarast fullfölja beslutet om att frigöra 700-megahertzbandet för mobilt bredband samt följa den planerade tidsplanen för och omfattningen av auktionen?