Interpellation 2015/16:716 Förskollärare i fristående förskolor

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I det pm som gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen så står det att även förskollärare omfattas av satsningarna. 

För oss moderater är det viktigt att alla elever ska få samma förutsättningar för en bra skolgång. För att klara detta så är det viktigt med välutbildad personal på landets skolor, oavsett vem som är huvudman. Detta är en rättvisefråga. Det ska också löna sig att vara en bra lärare, varför det är viktigt att uppmuntra lärare till vidareutveckling.

Därför frågar jag utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Varför omfattas inte förskollärare hos vissa fristående utförare av lärarlönesatsningarna, och kan fristående huvudmän som enbart har förskola (inte förskoleklass, grundskola eller gymnasium) söka pengar för att höja lönerna för sina förskollärare?