Interpellation 2015/16:711 Rymdturism i Sverige

av Mathias Sundin (L)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Sverige ligger mycket väl till för att bli plats för en av Europas rymdhamnar, vilket är centralt för att ha en framskjuten position i den snabbt växande rymdindustrin.

Sverige har många fördelar efter flera årtionden av rymdverksamhet i landet, inte minst genom Esrange. Vi har även ett starkt flygkluster i Östergötland, kring Linköping, en rymdlag, flera rymdstartups och entreprenörer som driver på denna utveckling.

Konkurrensen är emellertid stor, inte minst från Storbritannien som satsar hårt på att bli Europas ledande rymdland. Premiärminister David Cameron betonade i maj i ett tal hur rymdindustrin är ett av tre viktiga framtidsområden för tillväxt och jobb. Bland annat har en tävling utlysts där flygplatser i Storbritannien slåss om att bli landets rymdhamn för rymdturism och uppskjutningar av satelliter. Inom några år räknar brittiska regeringen med att den rymdindustrin kommer att omsätta 40 miljarder pund, nästan 1 700 miljarder svenska kronor.

Sverige har redan några flygplatser som väl lämpar sig som rymdhamnar, inte minst i norra Sverige. Där finns också fördelen att flygtrafiken är mycket mindre intensiv än över Centraleuropa, och just Storbritannien, vilket underlättar rymdverksamheten.

Det riktigt positiva är att Sverige inte behöver investera mångmiljonbelopp för att kunna etablera en rymdhamn. Vad de företag som jobbar med rymdturism behöver är en försäkran om att en ansökan om att bilda rymdhamn i Sverige kommer att tas emot i en positiv anda. Inte ett godkännande i förväg, utan just ett positivt förhållningssätt. En tydlig signal om att Sverige vill ha den här verksamheten i landet. Exempelvis genom en ny rymdstrategi där detta får en viktig roll.

Med hänvisning till ovandstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att stärka rymdindustrin i Sverige?