Interpellation 2015/16:709 Brist på studentbostäder

av Roger Hedlund (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Förra höstens terminsstart för högskolor och universitet gav oss rubriker om stor brist på boenden till studenter. I landets alla delar skrev lokalmedier om bostadsbristen för studenter, om hur kommunernas bostadsgaranti på kort tid havererat. Hur många studenter som tvingades tacka nej till de kurser och program som de antagits till, kan vi bara spekulera i. Sedan förra hösten har bostadsbristen förvärrats med anledning av det ökade antalet asylsökande till Sverige.

Sverige behöver bostäder till alla de studenter som i dag saknar boende på studieorten. Speciellt svårt har de studenter som bor på mindre orter som saknar högskola eller universitet. Detta påverkar i hög grad de delar av Sverige som avfolkas på grund av minskad arbetsmarknad föranlett av bland annat avsaknad av utbildad arbetskraft i dess närhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vad avser regeringen att göra för att säkerställa tillgången på bostäder till studenter?