Interpellation 2015/16:702 Kartläggning av svarta körskolor

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Fenomenet med svarta trafikskolor, det vill säga skolor som saknar tillstånd och där personerna bakom varken betalar moms eller arbetsgivaravgifter, blir mer och mer utbrett i Sverige. Detta skapar en oroande utveckling som hotar säkerheten på våra vägar och försvårar uppfyllelsen av nollvisionen. I vissa fall är den svarta verksamheten så stor och väl organiserad att eleverna inte förstår att de har anlitat en olaglig trafikskola. På senare tid har det även rapporterats i medierna om hur svarta körskolor kringgår bestämmelsen om det maximala antalet handledartillstånd. Det är uppenbart att lagstiftningen inte räcker till för att stoppa dessa olagliga verksamheter.

När jag senast debatterade problematiken kring svarta körskolor med statsrådet Anna Johansson svarade ministern: ”När den förra regeringen införde det skärpta kravet att en handledare fick ha högst 15 elever var det med syfte att det skulle motverka den så kallade 'illegala körskoleverksamheten'. Om det nu visar sig att dessa regler inte fått den förväntade effekten är jag självklart öppen för att diskutera andra lämpliga åtgärder tillsammans med myndigheter och branschföreträdare.” 

Statsrådet nämnde då, i början av förra året, att problemet måste kartläggas innan åtgärder presenteras. Den mediala debatten den senaste tiden har visat på att problemet är långt mer utbrett än vad politiken tidigare har velat inse.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Är arbetet med att kartlägga problematiken med svarta körskolor påbörjat?

Vad innehåller kartläggningen, eller vad skulle den kunna innehålla om den ännu inte är påbörjad?

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att i samarbete med myndigheter och branschföreträdare hitta lämpliga åtgärder för att få bukt med de svarta trafikskolorna?