Interpellation 2015/16:694 Frihandelns möjligheter för minskad antibiotikaresistens

av Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Den rödgröna regeringen har på ett tillfredställande sätt fortsatt Alliansens arbete för minskad antibiotikaanvändning i djurproduktionen. Dock behövs mer. I takt med att handeln med livsmedel inom EU och med resten av världen ökar, särskilt i samband med att viktiga frihandelsavtal skrivs, är det nödvändigt att antibiotikaanvändningen i EU och andra delar av världen minskar. Antibiotika är vårt främsta försvar mot i dag lättbehandlade sjukdomar. Dess funktion måste värnas, samtidigt som bättre förutsättningar för internationell handel behövs.

Det krävs krafttag mot onödig antibiotikaanvändning i djurhållningen. Sverige har sedan många år en låg användning av antibiotika i animalieproduktionen. Som föregångsland har vi visat att en låg antibiotikaanvändning inte måste vara ett hinder. Det bör i allra högsta grad vara möjligt att förmedla den svenska erfarenheten i förhandlingar om frihandelsavtal.

Nyligen kom rapporter om att en bakterie som är resistent mot all känd antibiotika har hittats hos en person i USA. Det är allvarligt eftersom bakterier lätt byter gener med varandra, vilket potentiellt kan medföra att bakteriella sjukdomar som i dag är lätta att behandla i framtiden kan bli dödliga. Det är en viktig fråga att adressera i de pågående förhandlingarna om till exempel TTIP.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Vilken strategi för statsrådet på EU-nivå för att sprida det goda exemplet från svensk animalieproduktion med en minimal antibiotikaanvändning?

Har statsrådet för avsikt att verka för att i kommande frihandelsavtal lägga in minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen som ett kriterium?