Interpellation 2015/16:684 Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar

av Gunilla Nordgren (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Det har varit många diskussioner om huruvida insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska överföras från producenterna till kommunerna eller inte.

Den 31 mars överlämnades utredningen till regeringen. Denna utredning hade i uppdrag att utreda hur ansvaret skulle överföras, inte om. Utredningen utgår från att regeringen ska fatta beslut i frågan genom ändring i en förordning.

Det är dock många som anser att denna fråga är alldeles för stor och genomgripande för att beslutas via en förordning och att frågan i stället bör beslutas av riksdagen.

En majoritet i riksdagen har under våren 2016 dessutom genom ett tillkännagivande uttalat att en majoritet i riksdagen anser att insamlingsansvaret inte ska överföras från producenterna till kommunerna.

Jag vill därför fråga miljöministern:

 

Avser regeringen att fatta beslut via ändring i förordningen att insamlingsansvaret ska överföras till kommunerna, trots att en majoritet av riksdagen är emot en sådan överföring?

Om svaret är ja på ovanstående fråga, när i tid avser regeringen att fatta ett sådant beslut?