Interpellation 2015/16:680 Införandet av bonus–malus-system

av Johan Hultberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Moderaterna och Alliansen har länge drivit på för att ett nytt bonus–malus-system ska införas. Detta i syfte att påskynda omställningen av fordonsflottan för att därigenom bryta transportsektorns fossilberoende och minska utsläppen. Tyvärr har regeringen dragit frågan i långbänk. Nu har dock regeringens utredare äntligen lagt fram sitt förslag – ett förslag som utgår ifrån Alliansens supermiljöbilspremie och som bygger vidare på dagens system med en koldioxiddifferentierad fordonsbeskattning. Det välkomnar jag, samtidigt som jag och Moderaterna är kritiska till andra delar av förslagets utformning. Bland annat är vi bekymrade över att förslaget riskerar att alltför ensidigt premiera elfordon. För mig och Moderaterna är det viktigt att bonus–malus-systemet utformas med beaktande också av förnybara drivmedels klimatnytta.

Dessutom föreslår utredaren att systemet ska träda i kraft först 2018. Det innebär i så fall att regeringen tvingas bryta ännu ett löfte, då klimat- och miljöminister Romson tidigare har sagt att det nya bonus–malus-systemet ska träda i kraft 2017. Om regeringen inte klarar av att ta fram ett förslag som kan träda i kraft vid årsskiftet måste regeringen nu ge besked om att förlänga dagens supermiljöbilspremie till dess att det nya systemet införs. 2017 får inte bli ett förlorat år för omställningen av fordonsflottan.

Tempot i omställningen av fordonsflottan måste höjas men har snarare bromsats av regeringens politik. Som en konsekvens av regeringens politik blev det till exempel 20 000 kronor dyrare att köpa en laddhybrid från och med den 1 januari 2016, vilket resulterade i att försäljningen störtdök i början av året. Detta oroar, vilket också Naturvårdsverkets färska statistik över de svenska klimatutsläppen gör. Enligt Naturvårdsverket sjunker de svenska utsläppen inte alls lika snabbt som tidigare. I fjol sjönk de klimatpåverkande utsläppen med blott 1 procent, vilket understryker behovet av att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan. Transportsektorn står nämligen för omkring en tredjedel av de svenska klimatpåverkande utsläppen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Andersson följande:

 

  1.   Håller ministern fast vid det tidigare beskedet om att ett nytt bonus–malus-system ska vara infört vid årsskiftet? 
  2.   Om inte, kan ministern ge besked om att regeringen kommer att förlänga dagens supermiljöbilspremie till dess att det nya systemet införs? 
  3.   Hur ser ministern på det faktum att utsläppsminskningstakten har bromsat in sedan regeringsskiftet, och vad avser ministern att ta för nya initiativ för att minska transportsektorns utsläpp?