Interpellation 2015/16:676 Det svåra läget för polisen i Uppsala län

av Mikael Oscarsson (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det fanns stora förväntningar på polisreformen 2015. Organisationen skulle både bli mer effektiv och ha ett nedifrån-och-upp-perspektiv. Många poliser – även på chefsnivå – vittnar om att det tvärtom har blivit en toppstyrd organisation med en ständig ström av detaljstyrning som sipprar nedåt i organisationen.

Som ett exempel mötte jag lokalområdeschefen för polisen i Norduppland nyligen, och han påtalade stora resursbrister, alltför låga löner, brist på kompetensutveckling samt en otydlig ledning och styrning.

Läget i polisområdet Uppsala-Knivsta är också tufft. I Upsala Nya Tidning gick nyligen att läsa ett uttalande av Jale Poljarevius, chef för lokalpolisområdet Uppsala-Knivsta: ”Vi har ett akutläge och måste göra något för att klara den dagliga bemanningen. Idag hinner många poliser knappt äta. Jag har vänt ut och inpå allt och tvingats fatta beslut om att införa TYRA (extraordinär förändring av polisens organisation).”

Enligt uppgifter till UNT ska det fattas polisresurser som motsvarar 300 arbetspass fram till midsommar.

Färska siffror från Polisförbundet visar att 75 procent av landets poliser har övervägt att sluta det senaste halvåret. Situationen är värst i Polisregion Mitt, där bland annat Uppsala ingår.

Det är av yttersta vikt att polisen fungerar och att personalen känner en trygghet och stabilitet i organisationen för att polisen i sin tur ska kunna arbeta effektivt för trygghet i hela landet.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsministern:

 

Vad avser ministern att göra för att komma till rätta med polisbristen och de vakanser som finns i många polisdistrikt?

Vad avser ministern att göra för att komma till rätta med problemen som uppstått i och med den nya polisorganisationen?