Interpellation 2015/16:673 Erkännande av folkmordet 1915 (seyfo)

av Emanuel Öz (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I mars 2010 beslutade riksdagen, med stöd av Socialdemokraterna, att erkänna folkmordet, även kallat seyfo, på bland andra syrianer/assyrier, armenier med flera år 1915 i nuvarande Turkiet. 

Den förra alliansregeringen grävde ned ärendet och försökte tysta ned frågan under sin tid vid makten. Carl Bildt vägrade att driva frågan och uppträdde i stället mer ursäktande mot Turkiet med anledning av riksdagens erkännande, vilket var anmärkningsvärt. Det vore därför olyckligt om även den nuvarande regeringen skulle kväva frågan i stället för att lyfta fram den. Det är tråkigt att regeringen inte har erkänt folkmordet, vilket skulle vara det enda rätta att göra ur ett demokratiskt och människorättsligt perspektiv. 

Regeringen har tagit fram en utredning av Pål Wrange. Utredaren tar inte ställning i frågan om erkännande av folkmordet utan ger i princip regeringen fria händer att erkänna seyfo och menar att det inte föreligger några juridiska hinder mot detta. Dessutom lovade vi socialdemokrater under valrörelsen 2014 att erkänna folkmordet om vi kom till makten. Nu sitter vi vid makten, och det torde ändå vara läge att visa att löften är till för att hållas. 

Mot bakgrund av det ovan anförda frågar jag utrikesministern följande:

 

Avser ministern och regeringen att erkänna folkmordet 1915 (seyfo)? 

Om ja, när i tiden kommer erkännandet av folkmordet att ske?