Interpellation 2015/16:651 Statliga jobb i Västerbotten

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I början av året deklarerade statsrådet Ardalan Shekarabi att statliga jobb kan komma att utlokaliseras från landets större städer till mindre orter. Detta för att möta en allt starkare urbanisering och för att se till att staten ska finnas på plats i hela landet. Statsrådet sade sig vara orolig för den pågående centraliseringsvågen inom den statliga administrationen.

Eftersom liknande signaler har kommit från andra regeringsföreträdare bör man ta regeringens ambitioner på allvar. Som representant för väljarna i Västerbottens län är jag intresserad av hur regeringens ambitioner kan komma att påverka Västerbotten. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att fler statliga jobb ska lokaliseras till Västerbottens län?