Interpellation 2015/16:638 Regionindelning

av Lena Asplund (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I en skriftlig fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi frågade jag: ”Vilka inom sjukvården har uttryckt ett önskemål om en annan regionindelning, och då speciellt inom de fyra nordligaste länen?”

Detta gjorde jag med anledning av att statsrådet i en frågestund i riksdagen den 21 april svarat:

”Det är viktigt att vi driver igenom denna förändring, inte för att regeringen vill det utan för att det finns önskemål från dem som arbetar i sjukvården och har kunskap om sjukvårdens utmaningar.”

I svaret svarar då statsrådet Shekarabi att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tillsammans med företrädare för enskilda landsting och kommuner, tydligt har fört fram att det behövs en ny läns- och landstingsindelning. Detta är ett helt annat svar än vid frågestunden den 21 april, så statsrådet får ursäkta om jag blir förvirrad.

I svaret hänvisas också till en utredning om högspecialiserad vård. Utredningen framför bland annat att kvaliteten och patientsäkerheten i hälso- och sjukvården förbättras med ökade patientvolymer per vårdenhet och per behandlare. Då inställer sig frågan: Vad har detta med regionindelning att göra?

Det man även kan fråga sig är för vems nytta förändringen sker och var medborgarperspektivet finns. I en undersökning som Sifo gjorde 5–16 april i år var 60 procent av de tillfrågade från norra Sverige emot ett ”Stornorrland”.

Med anledning av detta vill jag nu fråga statsrådet Shekarabi:

 

Vilka inom sjukvården har anfört ett önskemål om en annan regionindelning?

Hur ser statsrådet på att det inte finns en bred folklig förankring för att driva igenom denna stora förändring?

Vad har kvaliteten och patientsäkerheten med regionförstoring att göra?