Interpellation 2015/16:631 Västernorrlands betydelse för Stornorrland

av Eva Lohman (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Nyligen presenterade den statliga indelningskommittén sitt förslag till nya storregioner. I Västernorrlands fall innebär det ett ingående i region Stornorrland, med Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Det finns flera aspekter som behöver lyftas fram. Den moderata utgångspunkten är att om förändringar i den regionala indelningen ändå ska göras måste de motiveras i det enskilda fallet, bygga på tydlig medborgarnytta och ha stark förankring hos dem som faktiskt berörs: människor runt om i landet.

Sjukvårdens förutsättningar lyfts fram i debatten, men här behöver även arbetsmarknadens och företagens förutsättningar lyftas fram. Här är exempelvis Sundsvallsregionens närhet söderut, mot Stockholm och Arlanda, av avgörande betydelse.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vad ser statsrådet för fördelar med införliva Västernorrland i region Stornorrland?