Interpellation 2015/16:629 Regionbildning

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Nyligen presenterade den statliga indelningskommittén sitt förslag till nya storregioner. I Jämtlands och Härjedalens fall innebär det ett ingående i region Stornorrland, med Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Dock råder det stora oklarheter om vilken betydelse denna indelning har. Statsrådet har vid olika tillfällen gett olika motiv. I vår debatt i Sveriges Radios P1-morgon hänvisade statsrådet till att Sveriges Kommuner och Landsting har drivit på processen, och i en interpellationsdebatt med mig nyligen hänvisade statsrådet till att detta var ett önskemål från personalen i sjukvården.

Storregioner måste bygga på bred politisk och folklig förankring, och någon sådant finns enligt mig inte i nuläget. Det saknas därutöver även konsekvensanalyser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vad ser statsrådet för fördelar med införliva Jämtlands län i region Stornorrland, och vad är det egentliga motivet till förslaget?