Interpellation 2015/16:619 Inbjudningar till Salman al-Ouda

av Tobias Billström (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Under de senaste dagarna har skånska medier avslöjat att inbjudningar gjorts av flera olika föreningar i Malmö till Usama bin Ladins förre mentor Salman al-Ouda, en synnerligen kontroversiell salafistisk predikant som representerar såväl homofoba som antisemitiska åsikter. Han har inbjudits till såväl källarmoskeér i Malmö som Alhambra, den muslimska studentföreningen på Malmö högskola.

Naturligtvis är det upprörande att inbjudningar till en sådan person överhuvudtaget görs. Det finns all anledning för det svenska samhället att reagera när detta sker och visa att det inte är acceptabelt.

Samtidigt reser inbjudningarna till al-Ouda allvarliga frågetecken kring såväl graden av radikalisering hos olika muslimska grupper i Malmö och Skåne som frågan hur detta ska bemötas på bred front av myndigheterna.

Nyligen diskuterades i Europarådets parlamentariska församling behovet av en förnyad kamp mot antisemitism, och i en rapport som godkändes vid församlingens möte i Strasbourg i april med bred majoritet slogs fast att denna kamp bör vara en prioritet för regeringar och parlament. Detta ligger även i linje med tidigare antagna resolutioner i församlingen.

Mina frågor till kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke blir därför:

  1. Vilka slutsatser drar ministern av avslöjandena om inbjudningarna till Salman al-Ouda?
  2. Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att efterkomma Europarådets resolutioner och slutsatser i den antagna rapporten om antisemitism?