Interpellation 2015/16:616 Lag om kvotering

av Isabella Hökmark (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Jämställdhetsminister Åsa Regnér bekräftar att kvotering kommer att lagstiftas om andelen kvinnor i bolagsstyrelser under 2016 inte är minst 40 procent.

Om regeringen är tydlig med att man vill kvotera är man desto mer otydlig med vad man tror sig uppnå när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor. Om man bryr sig om att förbättra kvinnors möjligheter och öka jämställdheten är inte just bolagsstyrelsernas representation den viktigaste åtgärden; det blir enbart en politisk symbolfråga.

Det är betydligt viktigare att se till att kvinnor rekryteras till chefsposter i företagen. I dag pågår redan ett seriöst arbete i svenska företag för att lyfta fram kvinnor, och med fler kvinnliga chefer finns också en rekryteringsbas för styrelser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

  1. Vad avser statsrådet att uppnå med en lag om kvotering?
  2. Vilka andra åtgärder kan statsrådet tänka sig att vidta för att öka den kvinnliga representationen såväl i bolagsstyrelser som på högre chefsposter?