Interpellation 2015/16:613 Utökad undervisningstid i den svenska skolan

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Det finns i svensk politik en bred uppslutning kring värdet av en skola som ger alla elever förutsättningarna att få en bra start på livet. Goda intentioner till trots har skolresultaten för svenska skolelever sjunkit de senaste decennierna.

Svenska skolelever har alltjämt mindre undervisningstid än elever i jämförbara länder. Att svenska elever då halkar efter kunskapsmässigt är inte en slump, utan en följd av mindre undervisning.

Riksdagen har tidigare fattat beslut om att utöka undervisningstiden i skolan genom att göra förskoleklassen till en del av grundskolan. Den tidigare alliansregeringen avsatte medel för att också genomföra reformen. Reformer från den nuvarande regeringen för att göra grundskolan tioårig och därmed utöka undervisningstiden lyser alltjämt med sin frånvaro .

Med anledning av ovanstående är min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

Hur mycket längre till ska svenska elever behöva vänta på att utbildningsministern och regeringen ska agera i enlighet med riksdagens beslut?