Interpellation 2015/16:605 Medborgargarden

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

På många orter i landet har det den senaste tiden kommit oroande rapporter om att den allmänna ordningen störs av våld och övergrepp mot ungdomar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet. Många gånger handlar övergreppen om allt från ofredande av kvinnor till grövre våld och personrån. För förövaren kan ofredandet synas vara harmlöst, men för den drabbade personen uppfattas det många gånger som en kränkning av betydligt större kaliber.

Polisens möjligheter att hantera och beivra dessa problem är av många anledningar begränsade. Därmed kvarstår problemen som med avsaknad av ordningsmaktens engagemang lätt kan eskalera. I kölvattnet av dessa vanligt förekommande övergrepp har det på en del platser uppstått lokala medborgargarden som tagit på sig rollen att upprätthålla ordningen. Flera av dessa garden har visat sig ha en politisk agenda av extrem karaktär, vilket på många sätt utmanar rättssamhället.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vad avser statsrådet att göra för att motverka förekomsten av lokala medborgargarden?