Interpellation 2015/16:604 Kryssningsanlöp och farledsavgifter

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Dansk konkurrens, svenska avgifter och rederiernas vilja att variera ger svenska hamnar färre kryssningsanlöp för andra året i rad. Som exempel kan nämnas att till Göteborg väntas i år totalt 34 kryssningsanlöp, vilket är betydligt färre än förra årets 50 anlöp och än mindre än rekordåret 2014 med 73 anlöp.

Enligt Göteborgs hamn har kryssningsrederierna efter ett par år med Göteborg som komplementhamn till huvudstäderna i regionen valt andra komplementhamnar. Till det kommer att danska hamnar satsat hårt på att marknadsföra sig och bygga kryssningskajer, till exempel i Skagen. Danmark har dessutom en kostnadsfördel eftersom rederierna inte behöver betala statliga farledsavgifter där. I Sverige utgör farledsavgifterna en betydande del av rederiernas totalkostnad.

Med anledning av detta önskar jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Vad avser statsrådet att göra för att stärka svenska hamnars möjligheter att framgångsrikt konkurrera om fler kryssningsanlöp?