Interpellation 2015/16:598 Översyn av Samhall

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson återkommer ofta till den positiva utvecklingen på svensk arbetsmarknad. Även om det går bra för många att få jobb just nu i högkonjunktur finns det många som det inte går lika bra för. De som står längst ifrån arbetsmarknaden, de som har särskilt svårt att få arbete, har fortfarande svårt. Den senaste av varningssignalerna kommer från Samhall.

Det statliga bolaget Samhall har som huvudsyfte att bland annat ge jobb till personer med funktionsnedsättning, i synnerhet personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Personer med funktionshinder räknas enligt Arbetsförmedlingen som en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden.

Nyligen presenterades en granskning över Samhall gjord av Svenska Dagbladet, som visade på en oroande försämring i Samhalls arbete. I granskningen anklagas Samhall för att gallra bort dem med mest omfattande funktionsnedsättning, med andra ord de allra mest utsatta, i syfte att nå sina ekonomiska mål. Kritikerna menar att Samhall på så vis anställer färre av de allra mest utsatta grupperna, bland annat personer med utvecklingsstörning. Samhall uppges ha hamnat i en situation där man inte vill hantera svårplacerade personer, personer som Samhall i själva verket skapades för att hjälpa.

Arbetsmarknadsministern och regeringen försöker alltså presentera bilden av en klart förbättrad arbetsmarknad, men glömmer då bort att det finns människor som inte omfattas av den bilden. För funktionshindrade har situationen i stället blivit svårare.

Ylva Johansson har svarat på kritiken från Svenska Dagbladets granskning. I Svenska Dagbladet den 4 april stod att läsa att Ylva Johansson ämnar göra en översyn av Samhall, eventuellt med hjälp av Statskontoret.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: 

 

  1. Vilken inriktning anser arbetsmarknadsministern att en översyn av Samhall ska ha?
  2. Vad skulle en sådan översyn bestå av?