Interpellation 2015/16:597 Digitala verktyg till nyanlända elever

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Den stora mängd nyanlända elever som nu förväntas komma till Sverige innebär stora utmaningar för de skolor som tar emot dessa elever. I vissa skolor är så många som 30 procent av eleverna nyanlända. De nya kartläggningsmaterial som Skolverket tagit fram och de förändringar av lagstiftningen som Alliansen och regeringen är överens om kommer dock att underlätta.

Den stora utmaningen för både eleverna själva och skolan är att så snabbt som möjligt säkerställa kunskaperna i det svenska språket. 

Samtidigt som det är rimligt att undervisningen för nyanlända fokuseras på att lära sig svenska behöver eleverna möjlighet att påbörja eller fortsätta sin utbildning i andra ämnen. Inlärning av svenska språket och andra ämnen skulle kunna underlättas och främjas om det i skolorna fanns tillgängligt bra digitalt stöd, både i svenska och i andra skolämnen, på elevernas modersmål.

I dagens Sverige är det så illa att inte ens stora huvudmän har de nödvändiga resurserna  för att ta fram de digitala hjälpmedel som krävs och behövs för att elever ska lära sig svenska eller för att de ska få stöd i andra ämnen på sitt modersmål.

Nyligen var representanter för Skolverket på besök i utbildningsutskottet för att diskutera situationen för nyanlända.  De bekräftade på direkt fråga att Skolverket inte har något uppdrag att ta fram digitala hjälpmedel för att stötta nyanlända elever.


Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Varför ger inte ministern och regeringen Skolverket det uppdraget?