Interpellation 2015/16:593 Unesco-resolution om Tempelberget och Klagomuren

av Sofia Damm (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Unesco, som har till uppgift att stödja kulturell och religiös mångfald, antog nyligen en resolution som initierades av en rad arabländer, däribland Egypten, Marocko, Algeriet, Libanon, Oman, Qatar och Sudan. Resolutionen stipulerar att Israel inte har rätt till Tempelberget och Klagomuren. I stället omnämner resolutionen endast platserna som al-Aqsa moskén eller al-Haram al-Sharif och området runt västra muren, Kotel, som Buraq-Plaza.

Båda dessa platser är av central betydelse inom judendomen, kristendomen och islam. I resolutionen benämns i stort sett bara den roll de spelar inom islam. Detta är således inte endast en konflikt om vad platserna ska kallas, det är en mycket farlig signal i en redan svår konflikt. Både judarnas och de kristnas band till platsen inte bara förminskas utan osynliggörs av resolutionen.

Det är dock inte endast osynliggörandet av judarnas och de kristnas band till områdena som är allvarligt, man kan också ställa sig frågande till det sällskap Sverige sällade sig till i och med omröstningen. Under omröstningen röstade 33 länder för, varav Sverige var ett av dem. Detta gör att vi ingår i samma sällskap som bland annat Ryssland, Kina, Vietnam och Nigeria. De länder som röstade emot var Estland, Tyskland, Litauen, Nederländerna, Storbritannien och USA.

Mina frågor till utrikesminister Margot Wallström blir således:

  1. Är det rimligt att Sverige röstar för en resolution som både förminskar och osynliggör judars och kristnas band till de omnämnda platserna?
  2. Varför ställer sig regeringen bakom en resolution som inte bara skickar ett farligt signalvärde, utan är direkt felaktig och som polariserar situationen i Mellanöstern ytterligare?