Interpellation 2015/16:590 Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen

av Katarina Brännström (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Svensk arbetsmarknad är väldigt het just nu och det finns goda förutsättningar att kunna hjälpa fler arbetssökande till jobb. I detta läge är arbetsmarknadsutbildningar ett viktigt verktyg.

Det är viktigt att Arbetsförmedlingen och samhället står väl rustade både nu och inför den kommande integrationsutmaning som väntar när alla de asylsökande som kom förra året ska in på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen upphandlar normalt olika insatser till olika målgrupper. Syftet är att öka förutsättningarna för dem som står utanför arbetsmarknaden att komma i arbete.

Det som nu oroar är dock att Arbetsförmedlingen det senaste året haft svårt att få igenom och komma igång med flera viktiga upphandlingar av dessa utbildningar. Några exempel på detta är:

  1.  Yrkessvenska, som är ett viktigt och kompletterande instrument för att få våra nyanlända in i samhället och i arbete. Av olika anledningar är detta avtal brutet i större delen av landet.
  1.  Allmänförberedande utbildning, som är ett viktigt arbetsmarknadsinstrument för att få personer med kort utbildningsbakgrund att våga och vilja studera vidare. Upphandlingen genomfördes hösten 2015, men Arbetsförmedlingen har nyligen avbrutit hela upphandlingen på grund av dåligt skött upphandlingsprocess.
  1.  Individuellt pedagogiskt stöd, som är ett stöd för dem som har ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder, är överklagad och har inte heller kommit igång. 
  1.  Fordons- och yrkesförarutbildningen, upphandlades för sent av Arbetsförmedlingen och just nu finns inga avtal.
  1.  Flera viktiga arbetsmarknadsutbildningar går ut under sommaren 2016. Som exempel kan nämnas butik- och försäljning, restaurang och service samt arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning. Trots detta finns på hemsidan ingen av dessa med bland Arbetsförmedlingens planerade upphandlingar.

Det är alarmerande information om vad som händer på Arbetsförmedlingen. Det finns en stor oro hos de arbetssökande som behöver utbildning liksom hos dem som är aktuella leverantörer av utbildningar.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson blir därför:

 

Kommer arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att säkerställa att Arbetsförmedlingen genomför upphandlingarna eller finns det en vilja att avveckla upphandlade arbetsmarknadsutbildningar i avsikt att göra allt i egen regi?