Interpellation 2015/16:576 Bredband och telefoni i hela Sverige

av Magnus Oscarsson (KD)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Telia har påbörjat en avveckling av det fasta telefonnätet i syfte att ersätta detta med fiber eller mobil teknik. Det innebär att Telia i vissa områden exempelvis ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband. Detta har medfört att många abonnenter som tidigare haft fungerande bredbandstäckning förlorat denna. Inom kort väntas ytterligare tusentals abonnenter bli utan fungerande bredband, då Telia fortskrider med sina planer på att montera ned kopparnätet. Under hösten 2016 väntas Telia avveckla fast telefoni och bredband i 29 kommuner, vilket kommer att drabba nära 70 procent av de landsbygdsboende, enligt en rundringning som Land Lantbruk har gjort.

När det fasta bredbandet försvinner uppstår stora merkostnader för abonnenten, som tvingas gå över till en mobil bredbandslösning (om en sådan är möjlig). Kostnaden kan öka från 4 000 till 20 000 kronor per år och abonnent.

Det borde kunna ses som självklart att inte klippa det fasta kopparnätet innan ett fungerande alternativ finns på plats i det enskilda fallet. Det kan lätt ses som ett uttryck för storstadens arrogans när det gamla nätet tas bort innan ett nytt fast fibernät finns på plats.

Ett annat alternativ skulle kunna vara utbyggt mobilt bredband i glesbygd. Enligt PTS själv är 700-bandet särskilt gynnsamt för mobila bredbandstjänster i glesbygd. År 2014 beslöt regeringen att öppna upp 700-bandet för mobilt bredband från år 2017. Det är nu viktigt att regeringen snabbar på processen med att öppna upp 700-bandet.

 

Vad avser närings- och innovationsministern att göra för att snarast garantera fortsatt tillgång till bredband för alla enskilda och företag på landsbygden som nu hotas av nedmonterat kopparnät utan rimligt alternativ?