Interpellation 2015/16:575 Vattenfalls ägarsamordning

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 18 april lämnade Vattenfall in en begäran om ägarsamordning med anledning av en eventuell försäljning av den tyska kolkraftsdelen av bolaget. Näringsminister Mikael Damberg nämner själv i en presskonferens siffrorna 22 till 27 miljarder kronor i negativ resultatpåverkan om affären genomförs. Mot bakgrund av att Sverige nyligen genomgått modern tids djupaste finanskris och står inför betydande integrationsutmaningar blir varje skattekrona viktig. Det är nu hög tid att bygga den buffert som ska skydda jobb och tillväxt när nästa lågkonjunktur slår mot Sverige. Det kommer att behöva ske genom minskade utgifter i framför allt transfereringssystemen, men också genom ökade intäkter, bland annat i form av utdelningar från våra gemensamt ägda statliga bolag. Att regeringen nu bereder ett ärende som redan som ingångsvärde innebär en förlust om 22 till 27 miljarder är därför oroande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson hur beredningen av Vattenfalls ägarsamordning har hanterats på Finansdepartementet, och hur förväntas det påverka offentliga finanser.