Interpellation 2015/16:572 Karensavdrag i stället för karensdag

av Emma Carlsson Löfdahl (L)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Karensdagen blir allt mer omodern på en arbetsmarknad där de individuella förutsättningarna skiljer sig allt mer. Karensdagens funktion som självrisk har också blivit alltmer urholkad. Den är inte lika för alla, oavsett vid vilken tidpunkt sjukfallet inträffar. På en arbetsmarknad där stora delar av arbetskraften arbetar på oregelbundna arbetstider, under koncentrerade deltidspass eller åt flera arbetsgivare samtidigt kan inte sjukförsäkringen vara utformad utifrån en arbetsmarknad där alla arbetar heltid med en arbetsgivare och regelbundna arbetstider.

För en person som arbetar koncentrerat under långa skift, med tillägg för obekväm arbetstid, kan en dags sjukfrånvaro ha väsentlig påverkan på månadsinkomsten. För en person som växlar mellan olika arbetsgivare kan samma sammanhängande sjukdomstillfälle resultera i flera karensdagar, vilket kan vara förödande för den som arbetar med små marginaler i vardagsekonomin. Det finns ett färdigt förslag – som alla riksdagspartier i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ställde sig bakom – om att införa ett karensavdrag i stället för nuvarande karensdag. Karensavdraget skulle enligt förslaget motsvara 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Har socialförsäkringsministern övervägt att ersätta karensdagen med ett karensavdrag i enlighet med vad alla riksdagspartier ställt sig bakom i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen?