Interpellation 2015/16:566 Nykterhetskontroller

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Nyligen orsakade en rattfull förare en olycka i Örkelljunga som kostade en brandman livet. Enligt statistik från Transportstyrelsen har 274 personer omkommit i vägtrafiken under de senaste tolv månaderna. Enbart i mars i år omkom tio personer och 131 personer skadades svårt. I genomsnitt är en bilist av 500 rattfull, vilket motsvarar ca 0,2 procent av trafiken. En av fem dödsolyckor är alkoholrelaterad. 

Polisen är inne i en omorganisation som ställer stora krav på myndigheten. Samtidigt kommer indikationer om att trafikpolisens arbete prioriteras ned till förmån för andra områden, vilket innebär att antalet utandningsprov minskar. Utvecklingen är oroväckande. Samtidigt som det inträffar svåra olyckor orsakade av rattonyktra förare minskar antalet nykterhetskontroller utförda av polisen. Trafikpolisen hinner helt enkelt inte med att utföra det antal kontroller som vore önskvärt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Vad avser statsrådet att göra för att antalet olyckor orsakade av rattonykterhet ska minska? 

Anser statsrådet att polisledningen prioriterar sina resurser på rätt sätt? 

Vad avser statsrådet att göra för att antalet nykterhetskontroller utförda av polisen ska öka?