Interpellation 2015/16:558 Id-kontrollernas effekter för Skåne

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sedan id-kontrollerna vid svenska gränsövergångar infördes har antalet resande med tåg över Öresundsbron minskat, och det är framför allt arbetspendlare som väljer andra alternativ. Danska DSB och Skånetrafiken har rapporterat om minskad försäljning av pendlarkort, och antalet arbetspendlare minskar. Skånetrafiken drivs av Region Skåne och bekostas till stor del av skattepengar från skånska skattebetalare. Enligt Skånetrafiken har deras försäljning av pendlarkort över Öresund minskat med 8 procent under januari och februari. Minskad turtäthet och byten kan förlänga resan till arbetet med upp till en timme i extremfallen.

Fler väljer bilen i stället för tåget, och biltrafiken över Öresundsbron har ökat med 3,2 procent, eller med 500 fordon per dygn, enligt statistik från Öresundsbro Konsortiet. Id-kontroller utförs även på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör, vilket medför förseningar i trafiken. Det har gjort att lastbilstrafiken i stor utsträckning väljer att använda sig av Öresundsbron i stället för färjan.

Sydsvenska Handelskammaren har tagit fram en rapport om hur mycket förseningarna och minskat arbetspendlande till och från Danmark kostar. Sammanlagt handlar det enligt rapporten om förluster för samhället på 1,5 miljarder kronor per år. Ministern för nordiskt samarbete Kristina Persson är dock tveksam till siffrorna i rapporten. Till Sydsvenskan sa hon: ”Jag har inte hunnit sätta mig in i rapporten, men jag har sett slutsatsen att gränskontrollerna skulle kosta 1,5 miljarder kronor per år. Det låter som en hög siffra. Resonemanget bygger på många antaganden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

  1. Delar statsrådet sin kollega Kristina Perssons uppfattning om Sydsvenska Handelskammarens rapport?
  2. Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit och avser att vidta för att begränsa de ökade kostnader och negativa effekter som införandet av identitetskontroller oundvikligen får för i första hand resenärer och transportörer, men också för samhället i övrigt?