Interpellation 2015/16:548 LSS-utredningen

av Carina Herrstedt (SD)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Regeringen har aviserat att den ska tillsätta en utredning om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och Åsa Regnér har uttalat sig i medierna om att kostnaderna för LSS ska ses över.

Vi sverigedemokrater anser att LSS-reformen var en otroligt viktig reform som vi vill värna, upprätthålla och förbättra. Det finns många tecken som tyder på att en begränsande rättspraxis har urholkat LSS-reformen, det vill säga att personer som enligt reformens ursprungliga intentioner skulle ha fått stöd numera inte anses berättigade till det till följd av en begränsande tolkning av gällande lagstiftning i praxis. Vi välkomnar därför beskedet att LSS ska ses över då det är en mycket viktig rättighetslag som ska garantera delaktighet, trygghet och ett socialt liv på lika villkor som alla andra för personer med funktionsnedsättning. Lagen är just en rättighetslag. De rättigheter som den garanterar ska samhället leverera oavsett det ekonomiska läget, det vill säga om det finns pengar eller inte.

I takt med att reformen har ökat i kostnad har dock allt fler politiker börjat ifrågasätta reformen, däribland Åsa Regnér. Det kan förvisso vara bra att man generellt sett ifrågasätter kostnader som skjuter i höjden. Därför är en utredning bra för att få större förståelse för anledningen därtill, och om det finns utrymme för förbättringar. Fast samtidigt är det mot denna bakgrund mycket oroande att Åsa Regnér, redan innan utredningen ens är tillsatt, förefaller att tro sig inneha svaret att man måste kapa kostnaderna för LSS. Vi anser att det är fel ände att börja i.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

  1. När avser statsrådet att utredningen om LSS ska starta och när avser statsrådet att presentera direktiven för utredningen som statsrådet tidigare har flaggat för ska komma?
  2. Är det statsrådets avsikt att ifrågasätta LSS, som är en rättighetslag, och kompromissa med LSS-reformens intentioner med det uttalade syftet att spara pengar?