Interpellation 2015/16:546 Alkobommar vid de svenska hamnarna

av Lars-Axel Nordell (KD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under perioden 2013–2015 har försöksverksamhet med automatiska nykterhetskontroller genomförts vid hamnar i Stockholm och Göteborg. I detta försöksprojekt har antalet rattfyllerister mer än halverats. De förare som varit påverkade när de kört av färjan har stoppats och lagförts. Under projektets gång kunde man i Stockholms frihamn se en successiv minskning av rattfylleriet. Vid försöksperiodens början var andelen alkoholpåverkade bland dem som körde av färjan fyra gånger högre än genomsnittet i den svenska vägtrafiken vid slumpmässiga kontroller. Under hösten 2015 var andelen nere på mindre än hälften av den ursprungliga.

Alkobommarna fyller därför (minst) två syften: att minska andelen som försöker köra ut på de svenska vägarna med alkohol i kroppen och att stoppa dem som ändå försöker.

I november 2015 presenterade Trafikverket en utredning om införande av automatiska nykterhetskontroller vid Sveriges hamnar. Tyvärr kan man peka på flera svagheter i denna utredning.

Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) har i en skrivelse redogjort för hur det med relativt små åtgärder är möjligt att införa automatiska nykterhetskontroller vid hamnarna.

Om man använder samma struktur som vid försöksprojekten i Stockholm och Göteborg skulle den automatiska nykterhetskontrollen enbart aktiveras när lediga myndighetsresurser finns inom kontrollstationens upptagningsområde. Därigenom blir verksamheten mycket kostnadseffektiv, och man behöver inte ha resurser på plats.

I takt med att kontrollerna i sig leder till minskat antal alkoholpåverkade bilförare minskar resursbehovet ytterligare.

Ett permanent införande av alkobommar vid hamnarna bör genomföras så att man undviker ”läckage”, det vill säga att rattonyktra förare i stället väljer att anlöpa hamnar utan alkobommar. Därför bör bommarna införas i alla större hamnar med internationell trafik. Det finns omkring 20 sådana hamnar i Sverige. MHF har ett förslag på vilka hamnar som bör ges högst prioritet och därför vara först med att utrustas med alkobommar.

Jag vill fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Hur kommer statsrådet och regeringen att gå vidare med införandet av automatiska alkotester av förare som anländer till svenska hamnar?