Interpellation 2015/16:544 Nedläggningen av Findus i Bjuv

av Daniel Sestrajcic (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Torsdagen den 31 mars meddelade livsmedelsföretaget Findus att man tänker avveckla sin verksamhet i Bjuv, där företaget varit verksamt sedan 1941. Som skäl för nedläggningen anger företaget överkapacitet i produktionen av frysta livsmedel, den geografiska placeringen av fabriken, långa transportvägar och högre kostnader för att nå marknader i Syd- och Västeuropa. Produktionen vid Bjuvfabriken kommer därför att flyttas till Reken i Tyskland.

De anställda vid Bjuvfabriken informerades vid ett stormöte där representanter för ägarna och företagsledningen framträdde. 450 anställda har varslats om uppsägning, och nu pågår förhandlingar mellan företagsledning och fack. En majoritet av de varslade är arbetare, varav många har arbetat på Findus i decennier. För många av dem är framtiden mycket oviss. Nedläggningen av Findus i Bjuv innebär en stor katastrof för de drabbade och för Bjuvs kommun. Findus är den största arbetsgivaren i Bjuv och är viktig för hela regionen – inte minst för bönderna i Skåne.

Så sent som i höstas köptes Findus av livsmedelsjätten Nomad Foods, ett riskkapitalbolag registrerat på skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna. Nomad Foods har tidigare köpt upp det brittiska livsmedelsföretaget Iglo Group med fabriker över hela Europa. I och med köpet av Findus är Nomad Foods ett av de ledande företagen inom djupfryst mat och grönsaker på den europeiska marknaden. När Nomad Foods tog över Findus i höstas påstod den belgiske vd:n Stéfan Descheemaeker: ”Den här affären är i linje med vår tillväxtstrategi, ett spännande tillägg till Nomads portfölj och en betydande milstolpe mot vårt mål att bygga ett globalt konsumentmatvarubolag.” Nomad Foods väljer nu i stället att koncentrera produktionen till Tyskland utan hänsyn till de anställda i Bjuv.

Nedläggningen av Findus i Bjuv är bara ett av flera exempel de senaste åren då riskkapitalbolag köpt upp svenska företag och lagt ned lönsamma fabriker. 2012 beslöt riskkapitalbolagen Nordic Capital och CVC Capital Partners, som vid denna tidpunkt ägde Cloetta, att lägga ned den anrika och lönsamma Läkerolfabriken i Gävle. Ett stort antal arbetare blev arbetslösa. Efter nedläggningen sålde de bägge riskkapitalbolagen sina andelar i Cloetta.

Det är uppenbart att det är alltför lätt att lägga ned verksamhet i Sverige i syfte att flytta produktionen utomlands. I flera andra europeiska länder, exempelvis Tyskland och Spanien, finns lagstiftning som ställer krav på företag att ta ett socialt ansvar i samband med liknande nedläggningar. I Sverige kan bolag utan problem köpa upp, lägga ned och flytta ut lönsam produktion endast i syfte att öka sina vinster. Nedläggningarna av Läkerolfabriken i Gävle och Findus anläggning i Bjuv är två tydliga exempel på detta. Det är hög tid att regeringen vidtar åtgärder i syfte att motverka denna utveckling.

När det gäller Findus i Bjuv kompliceras bilden av att den statliga pensionsfonden Första AP-fonden har ett stort aktieinnehav i ägarstrukturen bakom Nomad Foods. Första AP-fonden är en av de större ägarna i riskkapitalbolaget Pershing Square Holdings, som har säte i skatteparadiset Guernsey. AP-fonden har ett aktieinnehav värt 1,4 miljarder kronor i bolaget. Pershing Square Holdings är i sin tur storägare och har representanter i styrelsen för Nomad Foods, bolaget som nu lägger ned Findus produktion i Bjuv. Det är anmärkningsvärt att Första AP-fonden på detta sätt medverkar till att lönsam produktion flyttas ut från Sverige.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga närings- och innovationsministern:

 

  1.  Avser ministern att ta några initiativ i syfte att motverka att riskkapitalbolag och andra bolag köper upp, lägger ned och flyttar ut lönsamma företag, till skada för en etablerad lokal näringsstruktur?

 

  1.  Avser ministern att vidta några åtgärder i syfte att säkerställa att AP-fonderna framöver inte medverkar till att lönsam produktion flyttas ut ur landet?

 

  1.  Vilka åtgärder tänker ministern vidta i syfte att värna den lokala näringsstruktur som under decennier byggts upp kring Findus i Bjuv?