Interpellation 2015/16:541 Framtiden för naturbruksgymnasierna

av Caroline Helmersson Olsson (S)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Det pågår en utredning kring gymnasieskolan (U2015:01 Gymnasie­utredning). Samtidigt skickar Skolverket material på remiss som oroar framför allt naturbruksgymnasierna runt om i landet. I Skolverkets förslag föreslås ganska omfattande förändringar gällande examensmålen, möjligheterna att ta sig vidare till högre studier till exempel på SLU och också vilka inriktningar som ska finnas.

Jag menar att det är viktigt att vi ser över kostnaderna för naturbruksgymnasierna och reder ut de frågetecken som funnits, men det är också viktigt att de ytterligare förändringar som föreslås inte påverkar negativt möjligheterna för de många ungdomar som vill läsa på naturbruksgymnasium .

Det är också viktigt att kommande förslag inte försvårar integrationsarbetet och inte leder till att utbildningar som haft en hög andel studenter som gått vidare till arbete förändras till det sämre eller till och med läggs ned.

 

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta med anledning av den oro för naturbruksgymnasiernas framtid som finns runt om i landet?