Interpellation 2015/16:537 Renovering av Kungliga Operan

av Olof Lavesson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I samband med regeringens budgetproposition för 2014 aviserade dåvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth en ombyggnad av Kungliga Operan till ett värde av 2 miljarder kronor.

I samband med detta gav regeringen Statens fastighetsverk (SFV) i uppdrag att genomföra en förstudie av hur en ombyggnad kan gå till. I maj 2015 lämnade SFV sin förstudie Ny Opera i Operan till regeringen för hantering.

Nu har det snart gått ett år, men ännu har regeringen inte gett något besked om vidare hantering i frågan. Enligt förstudien skulle genomförandeperioden ha kunnat påbörjas under slutet av 2015. Regeringen skriver i sin budgetproposition för 2016 att ”frågan om hur regeringen avser att gå vidare i denna fråga bereds för närvarande i Regeringskansliet”.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

 

När avser ministern att ge klartecken för en ombyggnad av Kungliga Operan?