Interpellation 2015/16:534 Förtida stängning av ytterligare kärnkraftverk

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

 

Regeringen har sedan tidigare aviserat sin ingång i Energikommissionen om ett fullt ut förnybart kraftsystem. I en debattartikel nyligen meddelade bland andra statsrådet att målsättningen för regeringen är att detta ska förverkligas redan inom 20 år, vilket i sådana fall innebär redan från 2036.

Ett förverkligande av regeringens målsättning innebär följaktligen att samtliga sex kvarvarande reaktorer bortom 2020, sett till deras tekniska livslängd, kommer att behöva stängas i förtid. För vissa av reaktorerna närmare uppemot tio år i förtid. Omfattande investeringar har genomförts i dessa anläggningar för att höja såväl säkerheten som att förlänga driftstiden, och vilket har skett med antagande om att få driva anläggningarna vidare under de krav som ställs från myndigheterna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

Är regeringen beredd att med politiska verktyg säkerställa den målsättning man har meddelat angående sammansättningen av de olika kraftslagen på den svenska elmarknaden?