Interpellation 2015/16:533 Regionindelningens konsekvenser för USÖ och Örebro universitet

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Indelningskommittén har nu kommit med sitt förslag till nya storregioner. Med kommitténs förslag till ny indelning av landet, och därmed också av sjukvårdsregionerna, försvinner en stor del av underlaget för den högspecialiserade sjukvården vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Därmed hotas det mesta av den högspecialiserade vården vid USÖ, och man drar undan mattan för läkarutbildningen i Örebro.

Totalt handlar det om vård för ca 500 miljoner kronor och uppemot 1 000 arbetstillfällen vid USÖ som nu hotas av Indelningskommitténs förslag.

Uppsala–Örebroregionen består i dag av sju län med två universitetssjukhus, Akademiska i Uppsala och USÖ i Örebro. Gävleborg, Dalarna, Sörmland och Västmanland köper i dag huvuddelen av sin högspecialiserade vård från Uppsala. Värmland köper lika delar från Uppsala respektive Örebro och är därmed Örebros enskilt viktigaste kund med 40 procent av den sålda högspecialiserade vården vid USÖ. Andra viktiga kunder är Dalarna, Sörmland och Västmanland, men de tre länen köper tillsammans inte lika mycket som Värmland ensamt gör. Värmlands patienter skapar den kritiska massa som gör att USÖ kan bedriva högspecialiserad vård av god kvalitet inom sina nischer.

Den 30 mars i år var det exakt sex år sedan som alliansregeringen tog beslut om att starta en ny läkarutbildning med 120 platser i Örebro. De första färdiga läkarna går ut nu i vår. Det kommer kraftfullt att underlätta rekryteringen av nya läkare i vår del av Mellansverige. När nu Indelningskommittén föreslår att Värmlands patienter ska till Västra Götaland innebär det att USÖ tappar ett helt nödvändigt patientunderlag. Därmed riskeras stora delar av den högspecialiserade sjukvården, som också är grundvalen för läkarutbildningen vid Örebro universitet.

Kommitténs förslag innebär att ett väl fungerande samarbete runt ett av landets sju universitetssjukhus bryts sönder. Det innebär en osäker framtid för Sveriges nyaste läkarutbildning och dess i dag ca 130 platser.

Jag är övertygad om att läkarutbildningen i Örebro är bra och viktig och att Universitetssjukhuset Örebro behövs, men då måste också underlaget för den högspecialiserade vården finnas kvar.

Jag vill därför fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inte Indelningskommitténs förslag till storregioner ska slå undan benen för både den högspecialiserade sjukvården vid USÖ och läkarutbildningen vid Örebro universitet?