Interpellation 2015/16:530 Vattenfalls styrning

av Niklas Wykman (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Under 2015 gjorde det i särklass största statliga bolaget, Vattenfall, nedskrivningar på 36 miljarder kronor. Den största delen i denna nedskrivning förklaras av Vattenfalls beslut att stänga Ringhals 1 och 2 i Varberg. Mot bakgrund av statsrådet Åsa Romsons kommentar den 1 oktober 2014 i Aftonbladet att ”flera reaktorer kommer att stängas under mandatperioden” kan det knappast komma som en chock för den här regeringen att stora nedskrivningar blivit nödvändiga för Vattenfall.

En konsekvens av den här politiken var att Vattenfall gjorde en förlust på 20 miljarder för helåret 2015.

I portalparagrafen i regeringens egen rapport för bolag med statligt ägande står det: ”Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.”

Till detta kommer Vattenfalls problem med tysk kärnkraft och de europeiska innehaven av bland annat kolkraft. Hur dessa förvärv kunde genomföras är än i dag oklart, och hur de regeringar som bland annat statsrådet Damberg och statsrådet Andersson jobbade för resonerade när Vattenfall tilläts göra förvärven är okänt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Anser ministern, mot bakgrund av Vattenfalls resultat 2015, att regeringens politik för kraftigt minskad kärnkraft är förenlig med dess önskan om att vara en professionell ägare som skapar värden?