Interpellation 2015/16:522 Effektskatten

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

År 2015 höjde regeringen skatten på kärnkraft. Nyligen har statsministern uttalat att regeringen är beredd att göra en ny översyn av effektskatten och att en sänkning således nu kan vara aktuell. Moderaterna har krävt sänkt effektskatt, men ingen har ännu fått någon klarhet i vad regeringen vill.

Flera av de stora kraftbolagen har uttalat att flera reaktorer måste stängas i förtid på grund av bristande lönsamhet. Höjningen av effektskatten och ett lågt elpris uppges vara huvudorsakerna.

En majoritet i riksdagen är överens om att kärnkraften behövs för att säkra Sveriges elproduktion och att de kvarvarande sex kärnkraftsreaktorerna ska vara kvar. Det är därför av stor vikt att regeringen snarast lämnar besked till riksdagen och till branschen angående huruvida effektskatten kommer att vara kvar på sin nuvarande nivå.

När flera kärnkraftsreaktorer riskerar att stängas hotas svensk tillväxt och svenska företags elförsörjning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 Hur påverkar en oförändrad effektskatt offentliga finanser?