Interpellation 2015/16:513 Drönare som hotar den allmänna säkerheten

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vi lever i en orolig värld som inte verkar bli tryggare. I närtid har flera terrordåd ägt rum i Europa. Vi får heller inte glömma det som ägde rum i julhandeln på Drottninggatan i Stockholm för bara några år sedan.

Drönarna har tagit plats i luftrummet på sistone och allt fler får möjlighet att för en ganska liten peng flyga drönare såväl inom som utöver vad regelverket tillåter. Något som ännu inte har blivit ett övermäktigt problem, men som riskerar att bli allt mer problematiskt, är brottslighet som begås med hjälp av drönare. Jag och Moderaterna ser positivt på teknikutvecklingen och vad drönarna kan innebära för svensk innovation, konkurrenskraft och samhället i stort. Fascinationen med ny teknik får dock inte slå över så till den grad att man inte förmår att se riskerna som uppstår när en ny teknik tar plats i våra liv.

I dagsläget står svensk polis i princip värnlös i förhållande till en drönare som styrs av en person med brottsligt uppsåt. Om en sådan obemannad farkost bär en last som är farlig har svensk polis i dag mig veterligen inte några medel att stoppa den från att fullborda sitt brott med mindre än att man finner piloten och kan nedkämpa denne. Det kan ta tid och drönare flyger fort vilket gör att oddsen är att brottet hinner fullbordas innan polisen i dag kan ingripa. På samma sätt som polisen patrullerar våra gator och torg måste man även ta ansvar för luftrummet för att kunna garantera säkerheten för allmänheten och våra viktiga institutioner. I andra länder pågår projekt med att komma till rätta med dessa risker. I Holland har man rovfåglar som man dresserar till att attackera och tvinga ned drönare, i Storbritannien arbetar man med störningssändare som gör att föraren förlorar kontrollen över drönaren och den faller till marken. I Japan arbetar man med drönare som har ett nät uppspänt mellan sig som fångar in fientliga drönare, och ett amerikanskt företag har utvecklat en laserkanon som helt enkelt skjuter ned drönaren så att den faller till marken.

Mot bakgrund av bland annat ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att den svenska polisen har de verktyg de behöver för att avvärja hot från drönare som används i brottsligt syfte?