Interpellation 2015/16:512 Arbetsförmedlingens uppdrag

av Boriana Åberg (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Enligt en enkät som Svenskt Näringsliv genomfört vid ett flertal tillfällen under de senaste 14 åren minskar antalet företag som använder sig av Arbetsförmedlingen för att rekrytera ny personal. För 14 år sedan vände sig 64 procent av företagen till Arbetsförmedlingen när ny personal behövdes. I årets undersökning är den siffran nere på 45 procent, vilket är den lägsta siffran någonsin.

Arbetsförmedlingens övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. Svenskt Näringslivs undersökning visar dock att allt fler företagare sköter sina rekryteringar utan att vända sig till Arbetsförmedlingen. Det innebär rimligtvis att arbetsgivares förtroende för att Arbetsförmedlingen ska kunna hitta en arbetssökande med rätt kvalifikationer är lågt.

I tider med många arbetssökande som saknar fullgod utbildning är det viktigt att Arbetsförmedlingen har förtroende hos både företagare och arbetssökande. Så är tydligen inte fallet, vilket är allvarligt. I förhållande till de resurser som regeringen satsar på Arbetsförmedlingen förmedlas samtidigt ytterst få jobb, och regeringens högt ställda mål om att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet om fyra år ligger långt bort. Det är viktigt att företag framöver känner att de kan vända sig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp med att nyrekrytera och att man litar på den hjälp som erbjuds.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

  1. Hur påverkas arbetsmarknadsministerns förtroende för Arbetsförmedlingens förmåga att klara av sitt uppdrag utifrån resultaten från Svenskt Näringslivs enkät?
  2. Vilka konkreta åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att förbättra Arbetsförmedlingens förmåga att klara av sitt uppdrag?