Interpellation 2015/16:505 Ny anläggning för skyddscentrum i Umeå

av Edward Riedl (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå besitter en unik kompetens vad gäller exempelvis kemiska och biologiska vapen. Kriget i Syrien visar tyvärr att kemiska stridsmedel fortfarande är ett reellt hot och att Sverige måste ha strategier för hur vi skyddar oss mot den typen av vapen. Det kräver övning, vilket i sin tur kräver lämpliga övningsområden.

Skyddscentrum i Umeå planerar för en inomhusanläggning för övning av detta slag. I en sådan anläggning kan man lättare anpassa luft och dosering för att framkalla de omständigheter som är lämpliga att öva i. Projektet har tyvärr dragit ut på tiden, och det saknas fortfarande ett regeringsbeslut för att upphandlingen ska kunna starta. I dag tvingas Försvarsmakten åka till Kanada för att öva i CBRN-miljö eller invänta rätt väderförhållanden i Umeå. Det är givetvis tidskrävande. Den anläggning som planeras skulle bli den största i Nordeuropa och ytterligare förstärka hela det svenska totalförsvarets förmåga. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Ämnar försvarsministern verka för att regeringen ska fatta ett beslut om en inomhusanläggning för Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå?