Interpellation 2015/16:501 Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sjöfartsverket ansvarar för statens räddningshelikoptrar för sjö- och flygräddning. Dessa moderna, nyinköpta helikoptrar utgår från bland annat Umeå, Ronneby och Göteborg. Helikoptrarnas goda förmåga gör att de även efterfrågas av den kommunala räddningstjänsten. Sjöfartsverket är ett affärsdrivet verk, och helikoptrarna finansieras bland annat av den kommersiella sjöfarten. När helikoptrarna har avvarats för andra insatser än sjö- och flygräddning har Sjöfartsverket därför fakturerat den berörda räddningstjänsten efter att insatsen har genomförts.

Från och med 2015 har ett nytt beslut kommit på att Sjöfartsverket inte längre kommer att begära ekonomisk kompensation för helikoptrarnas insatser som berör annat än sjö- och flygräddning. Självklart ska oanvända resurser utnyttjas vid en nödsituation, men det är inte rimligt att den kommersiella sjöfarten betalar för kommunal räddningstjänst.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Är det statsrådets ställningstagande att den nuvarande situationen, där Sjöfartsverket inte kompenseras för helikopterinsatser utanför sjö- och flygräddning, är tillfredsställande?