Interpellation 2015/16:500 Fortsatta satsningar på Umeå universitet

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Det går inte att nog understryka Umeå universitets betydelse för jobb och tillväxt i Umeå, Västerbotten och hela Norrland. Läkar- och sjuksköterskeprogrammet försörjer Norrlands universitetssjukhus (Nus) med kompetent personal samtidigt som forskningen bidrar till att stärka den totala kapaciteten på Nus. Umeå universitets framtida utveckling är en av de viktigaste framtidsfrågorna för hela Norrland i ett läge där fyra län ska bli en storregion med 900 000 invånare.

När alliansregeringen tog över makten 2006 var anslagen till Umeå universitet 1,7 miljarder kronor per år. Under Alliansens tid vid makten höjdes anslagen med 500 miljoner kronor. Sådana betydande anslagshöjningar får självklart positiva effekter på såväl kort som lång sikt – det var en investering i Norrland från den dåvarande regeringens sida.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Vilka satsningar ämnar statsrådet och regeringen göra på Umeå universitet?